huvudsida.png

Understanding leads to results

BBi Communication er et interkulturelt kommunikasjonsselskap som tilbyr språkopplæring, språktester, interkulturell opplæring og oversetting. Vi har over 25 års erfaring og egne kontorer i Norden og Spania.

 

I en globalisert verden er forretningsforbindelsene mer enn noen gang avhengig av din bedrifts evne til interkulturell forståelse og effektiv kommunikasjon. Du trenger mer enn bokstavelig kunnskap om et språk. Kommunikasjon innebærer så mye mer enn det. Med andre ord bør bedriften din ta hensyn til de kulturelle kodene og bli kjent med de uskrevne reglene og normene som styrer internasjonal forretningskommunikasjon. Rett og slett fordi forståelse fører til færre misforståelser og større tidsbesparelser, og på den måten økt lønnsomhet.

BBis forretningsmodell er å fungere som en fleksibel samarbeidspartner for internasjonale selskaper. Vi hjelper kundene våre med å forbedre kjernevirksomheten ved å forbedre kommunikasjonen, øke bevisstheten om egen og andres forretningskultur og ved å oversette avtaler, tilbud, nettsteder, markedsføringsmateriell mv. til riktig språk. Raskt, med høy kvalitet og til riktig pris.